Det arbeides med å få ferdig midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon. Slik det ser ut nå, blir den ferdig i uke 18. Når midlertidig gangvei åpnes, vil byggeplassen stenges med byggegjerde rundt hele tomten. Utbyggeren ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon neste uke (uke 17) og noen dager ut i uke 18, for å unngå unødige uheldige situasjoner.

Styret setter veldig stor pris på innsatsen til grøntgruppen og gleder seg at Kristin Nilsen (Høgåsveien 92 A) har takket ja til å ta over som leder for gruppen etter Gunnar har flyttet. Grøntgruppen ønsker seg flere medlemmer og inviterer alle som er interessert å ta kontakt med styret (for eksempel ved å svare på e-posten som sendes ut) eller Kristin.

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at de som har leilighet på grunnplan har et ansvar for å holde sine hekker beplantning ved like og i henhold til husordensregel paragraf 3: Hekk/beplanting må ikke settes slik at det er til sjenanse for naboer, hindrer sikt mot felles internvei eller hindrer fremkommelighet.

I påvente at vinteren forsvinner utsettes dugnaden om 24 timer. Nytt dato: Onsdag, 26. april.

Onsdag, 26. april avholder Høgåsen borettslag sin årlig vårdugnad. Oppmøte fra klokka 17.30 ved redskapsboden (Høgåsveien 90). Vi avslutter dugnaden med pølser og brus til alle, sammen med Liakollen borettslag i deres nedre garasjeplan.

Møt opp og hjelp til med å gjøre uteområdene våre pen, ryddig og klar for sommeren!

Det vil ikke være byggearbeider ifm Rosenholm BRLl i uke 15. I uke 16 og 17 vil det arbeides med både utspregning av byggetomt og opparbeidelse av ny midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon.

F.o.m. 18. april t.o.m. 28. april vil det være uheldig mye kjøring på gang-/sykkelvei, mens denne holdes åpen. Vi ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon disse dagene, for å unngå evt. unødige uheldige situasjoner. Det er viktig at vi alle viser hensyn!

Vi har mottatt beskjed om planlagt nedetid fra Multinett (Get har varslet per sms i tillegg):

Kort utkobling av TV/bredbåndsignalene grunnet arbeid på Rosenholm – onsdag formiddag 5. april 2017 kl 10 – 12.
Multinett jobber med å legge om kabelføringer ved Rosenholm i enden av Liakollveien, der OBOS nå startet bygging av ny boligblokk.

Omleggingen vil medføre at signalene deres vil bli borte fra ca. kl 10 – 12 kommende onsdag formiddag.

Vi beklager at dette ikke har vært varslet tidligere.

Med vennlig hilsen

Multinett AS
Postboks 69 Holmlia
1201 Oslo

T: +47 21 92 28 88 – firmapost@multinett.no

Neste side »