Kjære nabo,
Generalforsamlingen i borettslaget skal i mai velge ny styreleder og styremedlemmer.
Vi mener å ha funnet flere velegnete kandidater til styret, både nye og gamle. Ledervervet er det imidlertid ingen som har villet påta seg foreløpig.
Alternativet er å engasjere en styreleder som ikke bor her. Utgiftene til lønn og honorar vil i så fall fordobles, noe som igjen kan gi økt husleie. 
Før vi innstiller, ber vi deg ta kontakt snarest og seinest tirsdag 20. mars dersom du kan tenke deg å stille som leder eller har andre konstruktive forslag.
Denne oppfordringen gjelder både deg som sa nei da vi spurte deg tidligere og deg som vi ikke har nådd fram til før.

Hilsen valgkomiteen

Liv Jorunn Ulbrandt, 92 F, tlf. 928 97 639
Kjell Aage Kummen, 82 E, tlf. 905 58 791
Valbjørg Joleik, 88 F, 986 85 310

Østlandske Elektro utfører el-arbeide i elektriske anlegg i garasjen, mandag 11. desember fra klokka 08:30 til 10:00.

To strømutkoblinger med kort varighet vil skje i denne perioden. Dette betyr at heisene kommer til å være ute av drift og lyset kommer til å være borte to ganger i løpet av denne tidsperioden. Vi har avtalt med Østlandske Elektro at heisene må kontrolleres før strømutkoblingene.

Garasjeportene blir stående åpne i hele perioden mens arbeidet pågår, så det er mulig å kjøre inn og ut av garasjen uten problemer hele mandagen.

I fjor vinter ble det på beboers eget initiativ målt radonverdier i en leilighet i borettslaget. Den viste noe forhøyede verdier. På bakgrunn av dette, iverksetter vi nå en mer omfattende kartlegging for å avdekke problemets omfang. Eventuelle nødvendige avhjelpende tiltak vil bli besluttet på bakgrunn av denne kartleggingen.

Praktisk så innebærer dette at vi vil foreta målinger i EN leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Øvrige leiligheter lenger oppe i byggene ansees å være godt utenfor risiko, og trenger følgelig ingen sjekk. 11 leiligheter blir altså målt nå. Med det mener vi å ha fått et godt representativt utvalg. Vi har engasjert Holmlia Vaktmesterservice (HVS), som samarbeider med firma autorisert for radonundersøkelser og tiltak, til å gjennomføre målingene. Trolig i løpet av neste uke eller påfølgende (47-48) vil beboere bli oppsøkt. To målefilmer vil bli utplassert i hver leilighet, – en i stue og en på ett soverom. Etter 8 uker vil materialet bli innsamlet og sendt for analyse. Det er viktig at de som får dette utplassert følger de anvisninger som blir gitt av representant fra HVS.

Vi vil komme tilbake til eventuelle tiltak utpå våren når resultat av analyser og faglige anbefalinger for avhjelping foreligger.

GET endret sammensetningen av sine kanalpakker for en tid tilbake.  De sendte selv ut informasjon til den enkelte husstand om dette.  Siden styret har mottatt noen spørsmål om bortfall av enkeltkanaler, så velger vi å informere og presisere her:

Høgåsen Borettslag har inngått kollektiv avtale om en nær minimumspakke som inneholder et utvalg kanaler.  Denne dekkes av borettslaget, sammen med Internett, over felleskostnadene i husleia.  De som måtte ønske andre kanaler i tillegg til de som er i standardpakka, kan bestille dette individuelt fra GET.  Men da selvfølgelig for egen kostnad. Det samme gjelder for alle som ønsker å oppgraderer til raskere Internett.

Tradisjonen tro så vil vi også i år samarbeide med vår nabo Liakollen Borettslag om dette arrangementet.

Tenningen av Julegrana vil skje første søndag i advent, den 3. desember, klokka 17.  Sikkert med nisse, godteri til barna, musikk osv. som vanlig.

Nærmere informasjon på nettsida og invitasjon i postkasse vil komme.

Neste side »