Julegrantenningen i Høgåsen og Liakollen borettslag finner sted som vanlig første søndag i advent. Musikken stiller opp i Høgåsveien klokka 17.00 og marsjerer gjennom borettslagene.  Underveis tar de pauser og spiller noen melodier.

Deretter er det samling på lekeplassen hvor julegrana tennes og nissen kommer med hest og kjerre fra Søndre Aas gård. Gløgg og pepperkaker serveres og forhåpentlig blir det som vanlig godt oppmøte!

Vi har gjennomført befaring med en konsulent for å avdekke årsaken bak en del lekkasjer fra balkonger som ble meldt til styret. Konklusjonen er at alle må sjekke slukene på balkongene sine!

Det er viktig å sikre at vannet kan renne uhindret til sluken og at sluket tar unna alt vann.

Ifølge tilbakemeldingen fra konsulenten gjelder dette særlig for balkonger hvor det ble montert nytt belegg (fliser). Her har konsulenten oppdaget flere veldig dårlige løsninger.

For å hindre problemer med smeltet vann fra snø og is anbefaler vi også at alle fjerner snø fra balkongene sine.

For å sikre en helhetlig og konsistent resultat av radonmåling skal vi måle radonverdiene i alle leilighetene på bakkeplan (A- og B-leiligheter).

HVS legger ut sporfilmene i disse leilighetene på torsdag, 31.12.2019. HVS kommer mellom 12.00 og 15.00. Det er veldig viktig at HVS får tilgang til alle A- og B-leiligheter. Vi ber derfor beboerne som ikke kan være hjemme på torsdag ettermiddag å sørge for at nøkkelen er tilgjengelig.

Mer informasjon og kontaktinformasjon til HVS finner dere her:

Som styret har informert om i september kommer vil til å gjennomføre radon-målinger i alle leiligheter på bakkeplan (A- og B-leiligheter) i løpet av vinteren. Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS) kommer til å legge ut små sporfilmer som måler konsentrasjon av radongass i disse leilighetene. Styret eller HVS kommer til å ta kontakt med de berørte andelseiere i løpet av de neste ukene med mer informasjon.

Det er selskapet Radonor som skal analysere måleresultatene. Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Analysen av sporfilmene gjennomføres i akkreditert laboratorium.

Radonor har også utarbeidet dokumentasjon med svar på spørsmål som hva er radon, hvordan gjennomføres målingen, hvilke tiltak finnes når målingen påviser for høye radon-verdier etc.

Dokumentasjon fra Radonor kan lastes ned her:

OBOS Nye Hjem har oversendt fremdriftsplanen for de siste gjenstående arbeidene på Rosenholm. Arbeidet med å fjerne midlertidig gangvei og opparbeidelse lekeplass ble igangsatt forrige uke (uke 42).

Fremdriftsplan:

Uke 43: Opparbeidelse lekeplass

Uke 44: Sluttføring lekeplass

Neste side »