Onsdag, 13.02.2019, vil AF sette i gang med gravearbeider rundt eksisterende trafo. AF kommer til å bruke minigraver for å ikke stenge av gangtrafikk. På torsdag skal området mellom Rosenholm B2 og B3 ferdigstilles, som betyr at midlertidig gangveien (som den er nå) vil legges om til slik det var før – med trase på nordside av trafo.

AF håper at de klarer å utføre alt på torsdag og får satt gangveien tilbake innen fredagsmorgen. I verste fall blir det dog ikke satt tilbake før mandag.

Adventstiden er en hyggelig periode. Lys, pynt og hyggelige timer med familie og venner preger aktivitetene. De minste starter Ã¥pningen av sine adventskalendere, og forventningene stiger for hver dag og luke som Ã¥pnes frem mot juleaften. I Liakollen og HøgÃ¥sen er det en tradisjon at vi tenner julegrana pÃ¥ lekeplassen første søndag i advent, og vi markerer dette pÃ¥ vÃ¥r vanlige mÃ¥te ogsÃ¥ i Ã¥r – søndag 2. desember ca. klokka 17.00.

PÃ¥ lekeplassen tennes julegrana, og vi serverer gløgg og pepperkaker til alle som ønsker. Kanskje kommer til og med nissen? 🙂

Vi ønsker velkommen til en hyggelig samling!
Styret i Liakollen og Høgåsen borettslag

Vi vil gjerne sende en kort oppdatering ang. forskjellige arbeider som ble gjennomført i løpet av høsten – og beklager samtidig at vi ikke alltid klarte Ã¥ informere godt nok om igangsettelse og tidsplaner.

Maling av boddører:
Styret har besluttet at de boddørene som var i dårlig forfatning skulle males i løpet av høsten. Disse er nå malt og noen er også limt sammen slik at de skal holde flere år til.

Drenering foran husene nr. 74 – 84:
Det var nødvendig Ã¥ forbedre drenering slik at vi skal unngÃ¥ fukt i husene nr. 74 – 84. Arbeidene var planlagt igangsatt i uke 41, men pÃ¥ grunn av sykdom tok det litt lengre enn forventet Ã¥ sluttføre arbeidene. I tillegg mÃ¥tte hÃ¥ndverkerne ogsÃ¥ bruke minst en søndag for Ã¥ bli ferdig.

Radonmåling:
Som informert tidligere har vi fått resultater over grenseverdiene knyttet til 3 leiligheter i borettslaget. Nødvendig utbedring for reduksjon av radonbelastningen er igangsatt.

I vinter 2017/2018 ble det foretatt radonmålinger i en leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Det ble påvist verdier over grensenivåene i bodene i 3 leiligheter. Tiltak for utbedring i de berørte leilighetene er allerede satt i gang.

Rosenholm Garasje- og Utomhussameie informerer om arbeid på fjernvarmeanlegg i Liakollveien 22 og 24.

Gravearbeider utføres av PECON AS (oppdragsgiver er Fortum Oslo Varme) i Liakollveien utenfor nr. 24, og ved innkjørselen til garasjen i øvre plan U1.

Oppstart er allerede i morgen, onsdag 29. august, klokka 08.00.
Arbeidet er beregnet å ta 1-2 uker fra start til slutt, med forbehold om noe større tidsforbruk om omfanget av reparasjonen er større enn først antatt.

Praktisk informasjon
Arbeidet starter med grøften i Liakollveien utenfor nr. 24, deretter fortsetter gravingen ved innkjørselen til garasjen U1. Det tas høyde for at inn- og utkjørsel til garasjen blir ivaretatt, samt å opprettholde passasje på øvrige veiarealer. Det vil eventuell bli benyttet kjøreplate på hull foran innkjøringen til garasjeanlegget.

Sikkerhet- saÌŠvel som gjerder og merking blir ivaretatt.

For mer informasjon se her: Arbeid paÌŠ fjernvarmeledningen 28.08.2018

Neste side »