I vinter 2017/2018 ble det foretatt radonmålinger i en leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Det ble påvist verdier over grensenivåene i bodene i 3 leiligheter. Tiltak for utbedring i de berørte leilighetene er allerede satt i gang.

Rosenholm Garasje- og Utomhussameie informerer om arbeid på fjernvarmeanlegg i Liakollveien 22 og 24.

Gravearbeider utføres av PECON AS (oppdragsgiver er Fortum Oslo Varme) i Liakollveien utenfor nr. 24, og ved innkjørselen til garasjen i øvre plan U1.

Oppstart er allerede i morgen, onsdag 29. august, klokka 08.00.
Arbeidet er beregnet å ta 1-2 uker fra start til slutt, med forbehold om noe større tidsforbruk om omfanget av reparasjonen er større enn først antatt.

Praktisk informasjon
Arbeidet starter med grøften i Liakollveien utenfor nr. 24, deretter fortsetter gravingen ved innkjørselen til garasjen U1. Det tas høyde for at inn- og utkjørsel til garasjen blir ivaretatt, samt å opprettholde passasje på øvrige veiarealer. Det vil eventuell bli benyttet kjøreplate på hull foran innkjøringen til garasjeanlegget.

Sikkerhet- såvel som gjerder og merking blir ivaretatt.

For mer informasjon se her: Arbeid på fjernvarmeledningen 28.08.2018

Malerarbeidene nærmer seg slutten. Dersom været holder så skal de 2 siste husene, nr 82 og 84, bli ferdig i løpet av denne uken (uke 35). Så håper vi at de også fjerner stillasene så snart de er ferdige.

Vi skal gå en endelig sluttbefaring når alt er ferdigmalt. Send oss gjerne en tilbakemelding dersom det er noe som ikke er bra.

Det som står igjen å male er ca 25 boddører og treverk og stål på gangbrua. Maler har lovet å ta dette fortløpende.

Styret er klar over at det er en del vinduer som burde vært malt. Det er dessverre ikke økonomi til dette i år men vi kommer tilbake med forslag på  hvordan vi kan løse dette.

Vi bor tett på hverandre i borettslaget, derfor kan røyking på balkonger og uteplasser dessverre medføre at naboene plages av røyklukten. Spesielt nå i sommerhalvåret er det enkelte beboere som plages av at når naboene røyker ute – så siver sigarettrøyken rett inn til dem gjennom åpne dører og vinduer.

Styret ber derfor alle å ta hensyn til hverandre, for eksempel å unngå å røyke ute sent om kveldene på steder hvor røyken siver inn på naboens soverom. Hvis alle klarer å vise godt nabovett kan vi unngå at problemet eskaleres og vi er nødt å legge inn begrensinger i husordensreglene.

Malerarbeider på nr 92 og 94 er ferdige og stillasene ble tatt ned i løpet av forrige helg (30.06. – 01.07.). Arbeidet har nå startet opp på nr 88 og 90, som skal være ferdig ca 15.07. Deretter starter arbeidene på nr 86 og 84. Bodene skal også males. Det er også lovet at det skal settes på flere malere slik at det også kan startes på nr 74 og 76.

Alle som reiser bort må sørge for å rydde mest mulig på balkongene og også huske på å dra opp utvendige persienner slik at maleren kommer til. De som har montert glassvegger på balkongen slik at maler ikke kommer inn på balkongen må avtale tilgang med maler, eventuelt selv sørge for at arbeidene blir utført. Maler har mobilnummer 911 57 033.

Styret setter også pris på tilbakemeldinger på utført arbeidet.

Neste side »