Drift


Vi har hatt branninspeksjon fra Norsk Brannvern AS.

Veldig mange av beboerne våre har fulgt opp kravene om brannvern på en glimrende måte, men dessverre har enkelte ikke gjort den jobben de er pålagt som beboere i Høgåsen borettslag.

15 % var ikke vært tilstede da inspektøren kom, selv om de fikk besøk 3-4 ganger.

Av de 85% som har hatt inspeksjon:

  • 20% kan ikke bruke manuelt slokkeutstyr
  • 16% er ikke godkjent etter kontroll

På bakgrunn av dette anbefaler Norsk Brannvern AS at borettslaget lager en plan for å få til forbedringer av brannsikkerheten. Styret ser videre på dette.

Sprøyting av ugras som vokser mellom beleggingssteinen og under trappene. Dette blir gjort for å hindre at ugraset sprenger ut åpninger mellom beleggingssteinene:

  • Det er sprøytet i fellesområdet.
  • Det vil bli sprøytet der det er ugras på resten av området etter den 9.6.
  • De som ikke ønsker sprøyting foran sine dører, må fjerne ugraset. Alt synlig ugras vil bli sprøytet.

Sprøytemiddelet er ikke farlig for mennesker og dyr etter at det er sprøytet på ugraset.

(mer…)

Våre beboere er veldig flinke til å kildesortere. Det vi ikke er så flinke til, er å gjøre det plasseffektivt.

Av og til blir papirkassene unødvendig fulle fordi beboere kaster pappesker uten å skjære dem opp. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre pappesker flate og skjære opp større stykker før dere kaster dem. På den måten får vi plass til alle sitt søppel i kassene.

Ikke sett søppel på gulvet
Er det fullt i ditt nærmeste søppel-skur, ikke sett søpla på gulvet, men gå til neste søppelskur. Det som settes på gulvet blir nemlig ikke hentet av renholdsverket, og borettslaget (altså felleskapet) må betale vaktmester/portner for opprydding. Det burde være unødvendig.

Vi i styret håper alle har hatt en fin julefeiring. Vi har også i år en felles juletreinnsamling.

Trærne skal samles foran lekehuset på lekeplassen inntil gangveien utenfor 92 slik som før. Vennligst pass på at dere legger frem trærne innen mandag 14. januar, og at trærne kun legges på den plassen vi har avtalt.

Husk å fjerne alt av pynt og at treet ikke kan leveres i pose eller med strømpen på.

Dere har ikveld fått besøk av Get som har levert ut utstyr.

Noen har da kommet i diskusjon med disse om kollektiv bredbåndsavtale. Get har gjort en feil og ikke registrert at vi har dette. Styret følger opp saken og vi regner med at dette er på plass innen omkoblingen til Get skjer den 12. desember.

Desverre opplyste vi feil i forrige rundskriv, det er selvfølgelig ikke 2Mpbs bredbånd som er inkludert, men 1Mbps, slik dere ble opplyst om på generalforsamlingen.

Se forøvrig presentasjonen fra generalforsamlingen her.

Neste side »