Drift


Vi vil gjerne sende en kort oppdatering ang. forskjellige arbeider som ble gjennomført i løpet av høsten – og beklager samtidig at vi ikke alltid klarte Ã¥ informere godt nok om igangsettelse og tidsplaner.

Maling av boddører:
Styret har besluttet at de boddørene som var i dårlig forfatning skulle males i løpet av høsten. Disse er nå malt og noen er også limt sammen slik at de skal holde flere år til.

Drenering foran husene nr. 74 – 84:
Det var nødvendig Ã¥ forbedre drenering slik at vi skal unngÃ¥ fukt i husene nr. 74 – 84. Arbeidene var planlagt igangsatt i uke 41, men pÃ¥ grunn av sykdom tok det litt lengre enn forventet Ã¥ sluttføre arbeidene. I tillegg mÃ¥tte hÃ¥ndverkerne ogsÃ¥ bruke minst en søndag for Ã¥ bli ferdig.

Radonmåling:
Som informert tidligere har vi fått resultater over grenseverdiene knyttet til 3 leiligheter i borettslaget. Nødvendig utbedring for reduksjon av radonbelastningen er igangsatt.

Malerarbeider pÃ¥ nr 92 og 94 er ferdige og stillasene ble tatt ned i løpet av forrige helg (30.06. – 01.07.). Arbeidet har nÃ¥ startet opp pÃ¥ nr 88 og 90, som skal være ferdig ca 15.07. Deretter starter arbeidene pÃ¥ nr 86 og 84. Bodene skal ogsÃ¥ males. Det er ogsÃ¥ lovet at det skal settes pÃ¥ flere malere slik at det ogsÃ¥ kan startes pÃ¥ nr 74 og 76.

Alle som reiser bort må sørge for å rydde mest mulig på balkongene og også huske på å dra opp utvendige persienner slik at maleren kommer til. De som har montert glassvegger på balkongen slik at maler ikke kommer inn på balkongen må avtale tilgang med maler, eventuelt selv sørge for at arbeidene blir utført. Maler har mobilnummer 911 57 033.

Styret setter også pris på tilbakemeldinger på utført arbeidet.

Vi har hatt branninspeksjon fra Norsk Brannvern AS.

Veldig mange av beboerne våre har fulgt opp kravene om brannvern på en glimrende måte, men dessverre har enkelte ikke gjort den jobben de er pålagt som beboere i Høgåsen borettslag.

15 % var ikke vært tilstede da inspektøren kom, selv om de fikk besøk 3-4 ganger.

Av de 85% som har hatt inspeksjon:

  • 20% kan ikke bruke manuelt slokkeutstyr
  • 16% er ikke godkjent etter kontroll

På bakgrunn av dette anbefaler Norsk Brannvern AS at borettslaget lager en plan for å få til forbedringer av brannsikkerheten. Styret ser videre på dette.

Sprøyting av ugras som vokser mellom beleggingssteinen og under trappene. Dette blir gjort for å hindre at ugraset sprenger ut åpninger mellom beleggingssteinene:

  • Det er sprøytet i fellesomrÃ¥det.
  • Det vil bli sprøytet der det er ugras pÃ¥ resten av omrÃ¥det etter den 9.6.
  • De som ikke ønsker sprøyting foran sine dører, mÃ¥ fjerne ugraset. Alt synlig ugras vil bli sprøytet.

Sprøytemiddelet er ikke farlig for mennesker og dyr etter at det er sprøytet på ugraset.

(mer…)

Våre beboere er veldig flinke til å kildesortere. Det vi ikke er så flinke til, er å gjøre det plasseffektivt.

Av og til blir papirkassene unødvendig fulle fordi beboere kaster pappesker uten å skjære dem opp. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre pappesker flate og skjære opp større stykker før dere kaster dem. På den måten får vi plass til alle sitt søppel i kassene.

Ikke sett søppel på gulvet
Er det fullt i ditt nærmeste søppel-skur, ikke sett søpla på gulvet, men gå til neste søppelskur. Det som settes på gulvet blir nemlig ikke hentet av renholdsverket, og borettslaget (altså felleskapet) må betale vaktmester/portner for opprydding. Det burde være unødvendig.

Neste side »