Drift


Vi vil gjerne sende en kort oppdatering ang. forskjellige arbeider som ble gjennomført i løpet av høsten – og beklager samtidig at vi ikke alltid klarte å informere godt nok om igangsettelse og tidsplaner.

Maling av boddører:
Styret har besluttet at de boddørene som var i dårlig forfatning skulle males i løpet av høsten. Disse er nå malt og noen er også limt sammen slik at de skal holde flere år til.

Drenering foran husene nr. 74 – 84:
Det var nødvendig å forbedre drenering slik at vi skal unngå fukt i husene nr. 74 – 84. Arbeidene var planlagt igangsatt i uke 41, men på grunn av sykdom tok det litt lengre enn forventet å sluttføre arbeidene. I tillegg måtte håndverkerne også bruke minst en søndag for å bli ferdig.

Radonmåling:
Som informert tidligere har vi fått resultater over grenseverdiene knyttet til 3 leiligheter i borettslaget. Nødvendig utbedring for reduksjon av radon-belastningen er igangsatt.

I vinter 2017/2018 ble det foretatt radonmålinger i en leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Det ble påvist verdier over grensenivåene i bodene i 3 leiligheter. Tiltak for utbedring i de berørte leilighetene er allerede satt i gang.

Malerarbeidene nærmer seg slutten. Dersom været holder så skal de 2 siste husene, nr 82 og 84, bli ferdig i løpet av denne uken (uke 35). Vi håper at stillasene fjernes så rask som mulig etter avslutning av arbeidene.

Styret skal gjennomføre en endelig sluttbefaring når alt er ferdigmalt. Send oss derfor gjerne en tilbakemelding dersom det er noe som ikke ser bra ut.

Det som står igjen å male er ca 25 boddører og treverk og stål på gangbrua. Maleren har lovet å ta dette fortløpende.

Styret er klar over at det er en del vinduer som burde vært malt. Det er dessverre ikke økonomi til dette i år men vi kommer tilbake med forslag på  hvordan vi kan løse dette.

Malerarbeider på nr 92 og 94 er ferdige og stillasene ble tatt ned i løpet av forrige helg (30.06. – 01.07.). Arbeidet har nå startet opp på nr 88 og 90, som skal være ferdig ca 15.07. Deretter starter arbeidene på nr 86 og 84. Bodene skal også males. Det er også lovet at det skal settes på flere malere slik at det også kan startes på nr 74 og 76.

Alle som reiser bort må sørge for å rydde mest mulig på balkongene og også huske på å dra opp utvendige persienner slik at maleren kommer til. De som har montert glassvegger på balkongen slik at maler ikke kommer inn på balkongen må avtale tilgang med maler, eventuelt selv sørge for at arbeidene blir utført. Maler har mobilnummer 911 57 033.

Styret setter også pris på tilbakemeldinger på utført arbeid.

Som flesteparten nok har fått med seg, så har Kolbotn Malerfirma AS (KB) startet med arbeidet. Planen er at det skal arbeides på 2 hus om gangen, kanskje også 3 dersom det lar seg gjøre. Panel, inkludert ramme rundt vinduer, skal males. KB beregner ca. 3 uker for 2 hus og arbeidene skal være avsluttet ca. 30.09.2018.

Det er satt opp stillas på hus nr 92 og 94. Riving av panel på nr 94 starter 09.06.2018. Vasking er allerede satt i gang og alle bør sørge for å lukke vinduer under vaskingen. Det bør også tenkes på sikkerheten med åpne vinduer så lenge det er stillas på huset.

Det bør ryddes vekk mest mulig fra alle balkonger slik at KB kommer til stålkonstruksjonen for maling. KB vil varsle den enkelte får de starter på dette.

Egil eller Harald kan svare på eventuelle spørsmål.

Neste side »