Informasjon


På lørdag har vi dessverre oppdaget innbruddsforsøk og hærverk i rom som tilhører garasjeanlegget, men disponeres av Furulia borettslaget (teknisk rom, søppelrom). Furulia borettslag er i dialog med politiet og har også bedt Securitas om ekstra tilsyn, spesielt i tidsrommet mellom 18.00 – 24.00.

Vi ber alle beboere som benytter garasjen å følge med om uvedkommende befinner seg i bygget. Hvis dere ser noe mistenksom setter vi stor pris hvis dere varsler oss på rosenholmgarasje@styrerommet.net.

Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm brl overlevert til deres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter pa?ske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pa?ga? til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre har vi gjensta?ende arbeider i ti stk leiligheter da vi fikk en vann- lekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn pa? oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og vi vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil forega? mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i pa?skeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene pa? nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli sta?ende der den sta?r til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være a?pen for gjennomgang.

Onsdag, 13.02.2019, vil AF sette i gang med gravearbeider rundt eksisterende trafo. AF kommer til å bruke minigraver for å ikke stenge av gangtrafikk. På torsdag skal området mellom Rosenholm B2 og B3 ferdigstilles, som betyr at midlertidig gangveien (som den er nå) vil legges om til slik det var før – med trase på nordside av trafo.

AF håper at de klarer å utføre alt på torsdag og får satt gangveien tilbake innen fredagsmorgen. I verste fall blir det dog ikke satt tilbake før mandag.

Adventstiden er en hyggelig periode. Lys, pynt og hyggelige timer med familie og venner preger aktivitetene. De minste starter åpningen av sine adventskalendere, og forventningene stiger for hver dag og luke som åpnes frem mot juleaften. I Liakollen og Høgåsen er det en tradisjon at vi tenner julegrana på lekeplassen første søndag i advent, og vi markerer dette på vår vanlige måte også i år – søndag 2. desember ca. klokka 17.00.

På lekeplassen tennes julegrana, og vi serverer gløgg og pepperkaker til alle som ønsker. Kanskje kommer til og med nissen? 🙂

Vi ønsker velkommen til en hyggelig samling!
Styret i Liakollen og Høgåsen borettslag

Rosenholm Garasje- og Utomhussameie informerer om arbeid på fjernvarmeanlegg i Liakollveien 22 og 24.

Gravearbeider utføres av PECON AS (oppdragsgiver er Fortum Oslo Varme) i Liakollveien utenfor nr. 24, og ved innkjørselen til garasjen i øvre plan U1.

Oppstart er allerede i morgen, onsdag 29. august, klokka 08.00.
Arbeidet er beregnet å ta 1-2 uker fra start til slutt, med forbehold om noe større tidsforbruk om omfanget av reparasjonen er større enn først antatt.

Praktisk informasjon
Arbeidet starter med grøften i Liakollveien utenfor nr. 24, deretter fortsetter gravingen ved innkjørselen til garasjen U1. Det tas høyde for at inn- og utkjørsel til garasjen blir ivaretatt, samt å opprettholde passasje på øvrige veiarealer. Det vil eventuell bli benyttet kjøreplate på hull foran innkjøringen til garasjeanlegget.

Sikkerhet- såvel som gjerder og merking blir ivaretatt.

For mer informasjon se her: Arbeid på fjernvarmeledningen 28.08.2018

Neste side »