Informasjon


Onsdag, 23.05.2018 fra klokka 11.00 til 22.00 er gjesteparkeringen utlånt til demonstrasjon av innglassing av balkonger. For å unngå å bli innestengt så bør bilene flyttes til Liakollen sin gjesteparkering. Oppslag vil også komme ved postkassene.

Østlandske Elektro utfører el-arbeide i elektriske anlegg i garasjen, mandag 11. desember fra klokka 08:30 til 10:00.

To strømutkoblinger med kort varighet vil skje i denne perioden. Dette betyr at heisene kommer til å være ute av drift og lyset kommer til å være borte to ganger i løpet av denne tidsperioden. Vi har avtalt med Østlandske Elektro at heisene må kontrolleres før strømutkoblingene.

Garasjeportene blir stående åpne i hele perioden mens arbeidet pågår, så det er mulig å kjøre inn og ut av garasjen uten problemer hele mandagen.

I fjor vinter ble det på beboers eget initiativ målt radonverdier i en leilighet i borettslaget. Den viste noe forhøyede verdier. På bakgrunn av dette, iverksetter vi nå en mer omfattende kartlegging for å avdekke problemets omfang. Eventuelle nødvendige avhjelpende tiltak vil bli besluttet på bakgrunn av denne kartleggingen.

Praktisk så innebærer dette at vi vil foreta målinger i EN leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Øvrige leiligheter lenger oppe i byggene ansees å være godt utenfor risiko, og trenger følgelig ingen sjekk. 11 leiligheter blir altså målt nå. Med det mener vi å ha fått et godt representativt utvalg. Vi har engasjert Holmlia Vaktmesterservice (HVS), som samarbeider med firma autorisert for radonundersøkelser og tiltak, til å gjennomføre målingene. Trolig i løpet av neste uke eller påfølgende (47-48) vil beboere bli oppsøkt. To målefilmer vil bli utplassert i hver leilighet, – en i stue og en på ett soverom. Etter 8 uker vil materialet bli innsamlet og sendt for analyse. Det er viktig at de som får dette utplassert følger de anvisninger som blir gitt av representant fra HVS.

Vi vil komme tilbake til eventuelle tiltak utpå våren når resultat av analyser og faglige anbefalinger for avhjelping foreligger.

GET endret sammensetningen av sine kanalpakker for en tid tilbake.  De sendte selv ut informasjon til den enkelte husstand om dette.  Siden styret har mottatt noen spørsmål om bortfall av enkeltkanaler, så velger vi å informere og presisere her:

Høgåsen Borettslag har inngått kollektiv avtale om en nær minimumspakke som inneholder et utvalg kanaler.  Denne dekkes av borettslaget, sammen med Internett, over felleskostnadene i husleia.  De som måtte ønske andre kanaler i tillegg til de som er i standardpakka, kan bestille dette individuelt fra GET.  Men da selvfølgelig for egen kostnad. Det samme gjelder for alle som ønsker å oppgraderer til raskere Internett.

Tradisjonen tro så vil vi også i år samarbeide med vår nabo Liakollen Borettslag om dette arrangementet.

Tenningen av Julegrana vil skje første søndag i advent, den 3. desember, klokka 17.  Sikkert med nisse, godteri til barna, musikk osv. som vanlig.

Nærmere informasjon på nettsida og invitasjon i postkasse vil komme.

Neste side »