Informasjon


På lørdag har vi dessverre oppdaget innbruddsforsøk og hærverk i rom som tilhører garasjeanlegget, men disponeres av Furulia borettslaget (teknisk rom, søppelrom). Furulia borettslag er i dialog med politiet og har også bedt Securitas om ekstra tilsyn, spesielt i tidsrommet mellom 18.00 – 24.00.

Vi ber alle beboere som benytter garasjen å følge med om uvedkommende befinner seg i bygget. Hvis dere ser noe mistenksom setter vi stor pris hvis dere varsler oss på rosenholmgarasje@styrerommet.net.

Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm brl overlevert til deres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter pa?ske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pa?ga? til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre har vi gjensta?ende arbeider i ti stk leiligheter da vi fikk en vann- lekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn pa? oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og vi vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil forega? mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i pa?skeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene pa? nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli sta?ende der den sta?r til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være a?pen for gjennomgang.

Onsdag, 13.02.2019, vil AF sette i gang med gravearbeider rundt eksisterende trafo. AF kommer til å bruke minigraver for å ikke stenge av gangtrafikk. På torsdag skal området mellom Rosenholm B2 og B3 ferdigstilles, som betyr at midlertidig gangveien (som den er nå) vil legges om til slik det var før – med trase på nordside av trafo.

AF håper at de klarer å utføre alt på torsdag og får satt gangveien tilbake innen fredagsmorgen. I verste fall blir det dog ikke satt tilbake før mandag.

Adventstiden er en hyggelig periode. Lys, pynt og hyggelige timer med familie og venner preger aktivitetene. De minste starter Ã¥pningen av sine adventskalendere, og forventningene stiger for hver dag og luke som Ã¥pnes frem mot juleaften. I Liakollen og HøgÃ¥sen er det en tradisjon at vi tenner julegrana pÃ¥ lekeplassen første søndag i advent, og vi markerer dette pÃ¥ vÃ¥r vanlige mÃ¥te ogsÃ¥ i Ã¥r – søndag 2. desember ca. klokka 17.00.

PÃ¥ lekeplassen tennes julegrana, og vi serverer gløgg og pepperkaker til alle som ønsker. Kanskje kommer til og med nissen? 🙂

Vi ønsker velkommen til en hyggelig samling!
Styret i Liakollen og Høgåsen borettslag

Vi vil gjerne sende en kort oppdatering ang. forskjellige arbeider som ble gjennomført i løpet av høsten – og beklager samtidig at vi ikke alltid klarte Ã¥ informere godt nok om igangsettelse og tidsplaner.

Maling av boddører:
Styret har besluttet at de boddørene som var i dårlig forfatning skulle males i løpet av høsten. Disse er nå malt og noen er også limt sammen slik at de skal holde flere år til.

Drenering foran husene nr. 74 – 84:
Det var nødvendig Ã¥ forbedre drenering slik at vi skal unngÃ¥ fukt i husene nr. 74 – 84. Arbeidene var planlagt igangsatt i uke 41, men pÃ¥ grunn av sykdom tok det litt lengre enn forventet Ã¥ sluttføre arbeidene. I tillegg mÃ¥tte hÃ¥ndverkerne ogsÃ¥ bruke minst en søndag for Ã¥ bli ferdig.

Radonmåling:
Som informert tidligere har vi fått resultater over grenseverdiene knyttet til 3 leiligheter i borettslaget. Nødvendig utbedring for reduksjon av radonbelastningen er igangsatt.

Neste side »