Informasjon


I forbindelse med Generalforsamlingen skal det velges nye medlemmer til styret – og ikke minst ny styreleder. Valgkomiteen tar gjerne imot innspill på navn om det er noen av dine naboer du gjerne skulle sett var med å ivareta våre felles interesser.  Kan du selv tenke deg å bli med så er det selvfølgelig også bare å si fra.

Valgkomiteen er også interessert i tilbakemeldinger hvordan dere syntes det fungerte med ekstern styreleder og setter veldig stor pris på eventuelle forslag om borettslags-interne kandidater som kan tenke seg å gå inn i rollen som styreleder.

Alle forslag mottas med takk, og det er ingen grunn til å være beskjeden på andres eller egne vegne. 🙂

Du kan sende oss en mail på kummen@outlook.com eller du kan ta direkte kontakt med en av oss.

  • Valbjørg Joleik, Høgåsveien 88 F
  • Kjell Aage Kummen, Høgåsveien 82 E
  • Liv Jorun Ulbrandt, Høgåsveien 92 F

I forbindelse med at Høgåsen borettslag har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss torsdag 19. desember
mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Mandag 06. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no 

Julegrantenningen i Høgåsen og Liakollen borettslag finner sted som vanlig første søndag i advent. Musikken stiller opp i Høgåsveien klokka 17.00 og marsjerer gjennom borettslagene.  Underveis tar de pauser og spiller noen melodier.

Deretter er det samling på lekeplassen hvor julegrana tennes og nissen kommer med hest og kjerre fra Søndre Aas gård. Gløgg og pepperkaker serveres og forhåpentlig blir det som vanlig godt oppmøte!

For å sikre en helhetlig og konsistent resultat av radonmåling skal vi måle radonverdiene i alle leilighetene på bakkeplan (A- og B-leiligheter).

HVS legger ut sporfilmene i disse leilighetene på torsdag, 31.12.2019. HVS kommer mellom 12.00 og 15.00. Det er veldig viktig at HVS får tilgang til alle A- og B-leiligheter. Vi ber derfor beboerne som ikke kan være hjemme på torsdag ettermiddag å sørge for at nøkkelen er tilgjengelig.

Mer informasjon og kontaktinformasjon til HVS finner dere her:

Som styret har informert om i september kommer vil til å gjennomføre radon-målinger i alle leiligheter på bakkeplan (A- og B-leiligheter) i løpet av vinteren. Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS) kommer til å legge ut små sporfilmer som måler konsentrasjon av radongass i disse leilighetene. Styret eller HVS kommer til å ta kontakt med de berørte andelseiere i løpet av de neste ukene med mer informasjon.

Det er selskapet Radonor som skal analysere måleresultatene. Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Analysen av sporfilmene gjennomføres i akkreditert laboratorium.

Radonor har også utarbeidet dokumentasjon med svar på spørsmål som hva er radon, hvordan gjennomføres målingen, hvilke tiltak finnes når målingen påviser for høye radon-verdier etc.

Dokumentasjon fra Radonor kan lastes ned her:

« Forrige sideNeste side »