Informasjon


OBOS Nye Hjem har oversendt fremdriftsplanen for de siste gjenstående arbeidene på Rosenholm. Arbeidet med å fjerne midlertidig gangvei og opparbeidelse lekeplass ble igangsatt forrige uke (uke 42).

Fremdriftsplan:

Uke 43: Opparbeidelse lekeplass

Uke 44: Sluttføring lekeplass

grunn av veldig avvikende måleresultater så har styret bestemt seg for å foreta enda en måling av radon i underetasjene på alle husene i  Høgåsen borettslag. Det vil si at  det blir lagt ut sporfilm i alle A og B -leiligheter i løpet av oktober.

Sporfilmene skal ligge ute i minimum 2 måneder og det er meget viktig at de ikke flyttes på i måleperioden. Når styret har mottatt rapporten fra Radonor så vil styret ta en avgjørelse på hva slags tiltak som eventuelt skal igangsettes.

På lørdag har vi dessverre oppdaget innbruddsforsøk og hærverk i rom som tilhører garasjeanlegget, men disponeres av Furulia borettslaget (teknisk rom, søppelrom). Furulia borettslag er i dialog med politiet og har også bedt Securitas om ekstra tilsyn, spesielt i tidsrommet mellom 18.00 – 24.00.

Vi ber alle beboere som benytter garasjen å følge med om uvedkommende befinner seg i bygget. Hvis dere ser noe mistenksom setter vi stor pris hvis dere varsler oss på rosenholmgarasje@styrerommet.net.

Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm BRL overlevert til våres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter påske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pågå til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre er det gjenstående arbeider i 10 leiligheter etter en vannlekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn på oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og utbyggeren vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil foregå mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i påskeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene på nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli stående der den står til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være åpen for gjennomgang.

« Forrige sideNeste side »