Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm BRL overlevert til våres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter påske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pågå til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre er det gjenstående arbeider i 10 leiligheter etter en vannlekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn på oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og utbyggeren vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil foregå mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i påskeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene på nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli stående der den står til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være åpen for gjennomgang.