Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm brl overlevert til deres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter pa?ske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pa?ga? til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre har vi gjensta?ende arbeider i ti stk leiligheter da vi fikk en vann- lekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn pa? oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og vi vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil forega? mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i pa?skeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene pa? nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli sta?ende der den sta?r til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være a?pen for gjennomgang.