Som styret har informert om i september kommer vil til å gjennomføre radon-målinger i alle leiligheter på bakkeplan (A- og B-leiligheter) i løpet av vinteren. Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS) kommer til å legge ut små sporfilmer som måler konsentrasjon av radongass i disse leilighetene. Styret eller HVS kommer til å ta kontakt med de berørte andelseiere i løpet av de neste ukene med mer informasjon.

Det er selskapet Radonor som skal analysere måleresultatene. Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Analysen av sporfilmene gjennomføres i akkreditert laboratorium.

Radonor har også utarbeidet dokumentasjon med svar på spørsmål som hva er radon, hvordan gjennomføres målingen, hvilke tiltak finnes når målingen påviser for høye radon-verdier etc.

Dokumentasjon fra Radonor kan lastes ned her: