Det vil ikke være byggearbeider ifm Rosenholm BRLl i uke 15. I uke 16 og 17 vil det arbeides med både utspregning av byggetomt og opparbeidelse av ny midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon.

F.o.m. 18. april t.o.m. 28. april vil det være uheldig mye kjøring på gang-/sykkelvei, mens denne holdes åpen. Vi ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon disse dagene, for å unngå evt. unødige uheldige situasjoner. Det er viktig at vi alle viser hensyn!