Det arbeides med å få ferdig midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon. Slik det ser ut nå, blir den ferdig i uke 18. Når midlertidig gangvei åpnes, vil byggeplassen stenges med byggegjerde rundt hele tomten. Utbyggeren ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon neste uke (uke 17) og noen dager ut i uke 18, for å unngå unødige uheldige situasjoner.