Utskriftsvennlig versjon

Vårt borettslag har en avtale om vaktmestertjenester fra Holmlia Vaktmesterservice (HVS). Her har vi gjengitt de viktigste punktene i denne avtalen:

Vår vaktmester skal være tilstede i borettslaget hver tirsdag. Det vil en gang i uken bli plukket papirsøppel, papirkurver tømmes og søppelrom ryddes hver uke og feies ved behov.

Vedlikeholdsfeiing skjer en gang pr. måned i sommerhalvåret. Feiing av garasjeanlegg og parkeringsplasser skjer en gang i året før 1. juni.

Vårrengjøring av området skal under normale forhold være gjennomført innen 1. mai.

Gressklipping skal normalt skje så ofte at raking er unødvendig. Med gressklipping forstås også kant-trimming.

Etter snøfall på 5 cm ryddes kjøreveier, parkeringsplasser, innkjøringer, inngangspartier, foran søppelrom, veier til og foran boder, samt utvendige trapper i nevnte rekkefølge. Sandstrøing ved behov med pukkblanding. Under normale forhold skal snøfall før kl. 01:00 være ryddet innen kl. 09:00 dagen etter.


Beboerservice fra HVS

Holmlia Vaktmesterservice kan også gjøre visse tjenester for beboere, på beboerens egen regning.

Dette kan være rensing av sluk, klipping av hekk og andre mindre håndverksmessige tjenester. Kontakt HVS for mer informasjon og priser på telefon 23 16 93 90.


Samferdselsetaten har ansvaret for veien igjennom borettslaget og helt ned til Rosenholm togstasjon. De har et elektronisk meldingssystem hvor man kan melde inn blant annet manglende brøyting og stråing, hull i veien og lignende. Denne tjenesten finner du på samferdsel sine sider ved å følge denne linken.

Opplever du at ett eller flere gatelys (på veien) er mørklagt, kan du selv melde dette til Hafslund, eller sjekke status på Hafslund sitt meldeskjema så blir feilen rettet så fort som mulig.