Utskriftsvennlig versjon

Som kjent er vårt borettslag forsynt med fjernvarme. Dette betyr at alle leiligheter er utstyrt med radiatorer, og at et beregnet varmeforbruk blir lagt til fellesutgiftene til hver enkelt leilighet.

Eget vedlikehold
Styret jobber med retningslinjer for hva beboer kan gjøre av eget vedlikehold. Frem til dette er på plass ber vi beboere ta kontakt med Østfold Rør ved problemer.

Drift
Borettslaget har en driftskontrakt med Østfold Rør AS på fjernvarmeanlegget. Hvis du har tekniske problemer med anlegget (ikke fungerer, ulyder, o.l.) kan du ta direkte kontakt med Østfold Rør AS på telefon 69 10 45 50 eller mobil 915 32 111.

Feil som skyldes mislighold av anlegget vil bli fakturert beboer.