OBOS Nye Hjem har oversendt fremdriftsplanen for de siste gjenstående arbeidene på Rosenholm. Arbeidet med å fjerne midlertidig gangvei og opparbeidelse lekeplass ble igangsatt forrige uke (uke 42).

Fremdriftsplan:

Uke 43: Opparbeidelse lekeplass

Uke 44: Sluttføring lekeplass

grunn av veldig avvikende måleresultater så har styret bestemt seg for å foreta enda en måling av radon i underetasjene på alle husene i  Høgåsen borettslag. Det vil si at  det blir lagt ut sporfilm i alle A og B -leiligheter i løpet av oktober.

Sporfilmene skal ligge ute i minimum 2 måneder og det er meget viktig at de ikke flyttes på i måleperioden. Når styret har mottatt rapporten fra Radonor så vil styret ta en avgjørelse på hva slags tiltak som eventuelt skal igangsettes.

Styret informerer om rensing av takrennene på blokkene 74 – 84. Arbeidet skal gjennomføres av Takrenneservice. De kommer til å sette opp lift foran blokkene slik at de kan komme seg opp på takene.

Beboere i Høgåsen Borettslag inviteres til dugnad tirsdag 30. april, 18 – 20.

Oppmøte er foran Høgåsveien 86.

« Forrige sideNeste side »