Styret har engasjert Atlas Trefelling A/S til å felle noen trær, samt gjøre en generell opprydding i større vegetasjon på og ved tomta vår.

Noen trær må tas ned av sikkerhetsmessige årsaker. Røtter på noen av de står i fare for å ødelegge bygningsstrukturer. Andre har dårlig rotfeste, slik at når de blir enda litt større, så vil de utgjøre en sikkerhetsrisiko for både bygninger og mennesker. Andre trær og busker blir tatt ned eller beskåret for å bedre utsiktsforholdene. Siden borettslaget ble etablert for snart 15 år siden, så har det skjedd en betydelig gjengroing. Vi ønsker å opprettholde den gode utsikten som har vært.

Arbeidet vil bli utført torsdag 2. november og fredag 3. november.  Vi håper at de får gjort seg ferdige før helga. Under arbeidet er det viktig å utvise hensyn, og for å opprettholde sikkerheten rette seg etter de anvisninger som blir gitt av de som utfører arbeidet.

Hva som skal utføres av felling/beskjæring er vurdert og bestemt av styret. Flere beboere har gitt innspill som i varierende grad har blitt hensyntatt. I slike saker blir aldri alle tilfreds, men vi har etter beste evne forsøkt å balansere de innspill som er gitt. Sikkerhetshensyn og lover og forskrifter har gått foran alt annet. Under arbeidet vil entreprenøren kun ta ordre fra styreleder når det gjelder eventuell tilpasning av fastlagt plan. Ingen må derfor ta direkte kontakt med de som utfører jobben for å forsøke å utvide eller begrense arbeidets omfang.

Etter at arbeidet er fullført, vil det bli liggende igjen noe ved kappet i 30 cm lengde. Her gjelder førstemann til mølla. Det er fritt fram for alle til å ta hva de vil av dette. Sikkert noen som har hytte eller andre plasser med vedfyring? Kanskje vil det også bli lagt opp et deponi av bark/flis. I så fall er dette tenkt brukt til spredning i skråninger og bed.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder.

Det arbeides med å få ferdig midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon. Slik det ser ut nå, blir den ferdig i uke 18. Når midlertidig gangvei åpnes, vil byggeplassen stenges med byggegjerde rundt hele tomten. Utbyggeren ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon neste uke (uke 17) og noen dager ut i uke 18, for å unngå unødige uheldige situasjoner.

Styret setter veldig stor pris på innsatsen til grøntgruppen og gleder seg at Kristin Nilsen (Høgåsveien 92 A) har takket ja til å ta over som leder for gruppen etter Gunnar har flyttet. Grøntgruppen ønsker seg flere medlemmer og inviterer alle som er interessert å ta kontakt med styret (for eksempel ved å svare på e-posten som sendes ut) eller Kristin.

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at de som har leilighet på grunnplan har et ansvar for å holde sine hekker beplantning ved like og i henhold til husordensregel paragraf 3: Hekk/beplanting må ikke settes slik at det er til sjenanse for naboer, hindrer sikt mot felles internvei eller hindrer fremkommelighet.

I påvente at vinteren forsvinner utsettes dugnaden om 24 timer. Nytt dato: Onsdag, 26. april.

Onsdag, 26. april avholder Høgåsen borettslag sin årlig vårdugnad. Oppmøte fra klokka 17.30 ved redskapsboden (Høgåsveien 90). Vi avslutter dugnaden med pølser og brus til alle, sammen med Liakollen borettslag i deres nedre garasjeplan.

Møt opp og hjelp til med å gjøre uteområdene våre pen, ryddig og klar for sommeren!

Det vil ikke være byggearbeider ifm Rosenholm BRLl i uke 15. I uke 16 og 17 vil det arbeides med både utspregning av byggetomt og opparbeidelse av ny midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon.

F.o.m. 18. april t.o.m. 28. april vil det være uheldig mye kjøring på gang-/sykkelvei, mens denne holdes åpen. Vi ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon disse dagene, for å unngå evt. unødige uheldige situasjoner. Det er viktig at vi alle viser hensyn!

« Forrige sideNeste side »