Styret ser seg nødt til å øke den del av husleia som går til dekning av felleskostnader (brensel inkludert) med 10% fra 1. januar 2018. Dette vil innebære en månedlig prisøkning for den enkelte leilighet på ca 250-400 kr pr. måned, avhengig av størrelsen på leiligheten.

Årsakene er betydelig prisøkning på mange av de faste utgifter vi har, samt at vi står foran betydelige planlagte vedlikeholdskostnader i 2018.

Prisøkningen på renovasjon i Oslo kommunes budsjett for neste år, er for eksempel foreslått til 10%. Andre kommunale avgifter øker også betydelig. I 2016 doblet garasjesameiet leieprisen for garasjeplasser, uten at dette i tilsvarende grad ble hensyntatt og justert inn i vår forrige økning av husleie.

Større planlagte vedlikeholdstiltak til neste år er blant annet utskifting av sørøstre fasade på Høgåsveien 94 (nødvendig på grunn av råteskader), maling av stålkonstruksjoner til balkonger, maling av trapperom i heishus som leder ned til garasjen, samt noe øvrig utvendig maling av blokker og boder.

Vi beklager at en så vidt kraftig økning av felleskostnader ansees nødvendig, men ut fra rådende økonomiske status er det slik. Selv med dette tiltaket, samt at vi benytter deler av midler øremerket for vedlikehold, må vi trolig lånefinansiere noe av oppgavene.

Verd å merke seg er at påslaget kun er på felleskostnadene, ikke kapitalkostnader. For de av oss som fremdeles betjener andel av fellesgjeld, så vil ikke kapitalkostnadene påvirkes av beslutningen om husleieøkning. For kapitalkostnader gjelder Husbankens vilkår for tilbakebetaling og rente. Avdragstiden ligger fast, og ingen større endringer i rentenivå er i sikte.

Styret har engasjert Atlas Trefelling A/S til å felle noen trær, samt gjøre en generell opprydding i større vegetasjon på og ved tomta vår.

Noen trær må tas ned av sikkerhetsmessige årsaker. Røtter på noen av de står i fare for å ødelegge bygningsstrukturer. Andre har dårlig rotfeste, slik at når de blir enda litt større, så vil de utgjøre en sikkerhetsrisiko for både bygninger og mennesker. Andre trær og busker blir tatt ned eller beskåret for å bedre utsiktsforholdene. Siden borettslaget ble etablert for snart 15 år siden, så har det skjedd en betydelig gjengroing. Vi ønsker å opprettholde den gode utsikten som har vært.

Arbeidet vil bli utført torsdag 2. november og fredag 3. november.  Vi håper at de får gjort seg ferdige før helga. Under arbeidet er det viktig å utvise hensyn, og for å opprettholde sikkerheten rette seg etter de anvisninger som blir gitt av de som utfører arbeidet.

Hva som skal utføres av felling/beskjæring er vurdert og bestemt av styret. Flere beboere har gitt innspill som i varierende grad har blitt hensyntatt. I slike saker blir aldri alle tilfreds, men vi har etter beste evne forsøkt å balansere de innspill som er gitt. Sikkerhetshensyn og lover og forskrifter har gått foran alt annet. Under arbeidet vil entreprenøren kun ta ordre fra styreleder når det gjelder eventuell tilpasning av fastlagt plan. Ingen må derfor ta direkte kontakt med de som utfører jobben for å forsøke å utvide eller begrense arbeidets omfang.

Etter at arbeidet er fullført, vil det bli liggende igjen noe ved kappet i 30 cm lengde. Her gjelder førstemann til mølla. Det er fritt fram for alle til å ta hva de vil av dette. Sikkert noen som har hytte eller andre plasser med vedfyring? Kanskje vil det også bli lagt opp et deponi av bark/flis. I så fall er dette tenkt brukt til spredning i skråninger og bed.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder.

Det arbeides med å få ferdig midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon. Slik det ser ut nå, blir den ferdig i uke 18. Når midlertidig gangvei åpnes, vil byggeplassen stenges med byggegjerde rundt hele tomten. Utbyggeren ber naboer vurdere å ta toget fra Holmlia stasjon neste uke (uke 17) og noen dager ut i uke 18, for å unngå unødige uheldige situasjoner.

Styret setter veldig stor pris på innsatsen til grøntgruppen og gleder seg at Kristin Nilsen (Høgåsveien 92 A) har takket ja til å ta over som leder for gruppen etter Gunnar har flyttet. Grøntgruppen ønsker seg flere medlemmer og inviterer alle som er interessert å ta kontakt med styret (for eksempel ved å svare på e-posten som sendes ut) eller Kristin.

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at de som har leilighet på grunnplan har et ansvar for å holde sine hekker beplantning ved like og i henhold til husordensregel paragraf 3: Hekk/beplanting må ikke settes slik at det er til sjenanse for naboer, hindrer sikt mot felles internvei eller hindrer fremkommelighet.

I påvente at vinteren forsvinner utsettes dugnaden om 24 timer. Nytt dato: Onsdag, 26. april.

Onsdag, 26. april avholder Høgåsen borettslag sin årlig vårdugnad. Oppmøte fra klokka 17.30 ved redskapsboden (Høgåsveien 90). Vi avslutter dugnaden med pølser og brus til alle, sammen med Liakollen borettslag i deres nedre garasjeplan.

Møt opp og hjelp til med å gjøre uteområdene våre pen, ryddig og klar for sommeren!

« Forrige sideNeste side »