For å sikre en helhetlig og konsistent resultat av radonmåling skal vi måle radonverdiene i alle leilighetene på bakkeplan (A- og B-leiligheter).

HVS legger ut sporfilmene i disse leilighetene på torsdag, 31.12.2019. HVS kommer mellom 12.00 og 15.00. Det er veldig viktig at HVS får tilgang til alle A- og B-leiligheter. Vi ber derfor beboerne som ikke kan være hjemme på torsdag ettermiddag å sørge for at nøkkelen er tilgjengelig.

Mer informasjon og kontaktinformasjon til HVS finner dere her:

Som styret har informert om i september kommer vil til å gjennomføre radon-målinger i alle leiligheter på bakkeplan (A- og B-leiligheter) i løpet av vinteren. Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS) kommer til å legge ut små sporfilmer som måler konsentrasjon av radongass i disse leilighetene. Styret eller HVS kommer til å ta kontakt med de berørte andelseiere i løpet av de neste ukene med mer informasjon.

Det er selskapet Radonor som skal analysere måleresultatene. Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Analysen av sporfilmene gjennomføres i akkreditert laboratorium.

Radonor har også utarbeidet dokumentasjon med svar på spørsmål som hva er radon, hvordan gjennomføres målingen, hvilke tiltak finnes når målingen påviser for høye radon-verdier etc.

Dokumentasjon fra Radonor kan lastes ned her:

OBOS Nye Hjem har oversendt fremdriftsplanen for de siste gjenstående arbeidene på Rosenholm. Arbeidet med å fjerne midlertidig gangvei og opparbeidelse lekeplass ble igangsatt forrige uke (uke 42).

Fremdriftsplan:

Uke 43: Opparbeidelse lekeplass

Uke 44: Sluttføring lekeplass

grunn av veldig avvikende måleresultater så har styret bestemt seg for å foreta enda en måling av radon i underetasjene på alle husene i  Høgåsen borettslag. Det vil si at  det blir lagt ut sporfilm i alle A og B -leiligheter i løpet av oktober.

Sporfilmene skal ligge ute i minimum 2 måneder og det er meget viktig at de ikke flyttes på i måleperioden. Når styret har mottatt rapporten fra Radonor så vil styret ta en avgjørelse på hva slags tiltak som eventuelt skal igangsettes.

Styret informerer om rensing av takrennene på blokkene 74 – 84. Arbeidet skal gjennomføres av Takrenneservice. De kommer til å sette opp lift foran blokkene slik at de kan komme seg opp på takene.

« Forrige sideNeste side »