Nå er allerede 50 stk av de totalt 120 leilighetene i Rosenholm BRL overlevert til våres nye naboer.

AF flytter byggeplassgjerdet den 8. april. De begynner da med klargjøring for matjord og beplantning. Matjord og beplantning har estimert oppstart etter påske, men er avhengig av varmt vær døgnet rundt. Arbeidene vil pågå til rundt fellesferien. Byggeplassgjerdene vil i hovedsak være borte i juni.

Dessverre er det gjenstående arbeider i 10 leiligheter etter en vannlekkasje i sprinkelrør i toppetasjen i bygget nærmest Kolbotn på oversiden av gangveien (hus C). Disse arbeidene er planlagt avsluttet i september/oktober, og utbyggeren vil ha noen leveranser til disse leilighetene gjennom hele gjennomføringsfasen. Søppel ut og varer inn vil bli hentet ut av disse leilighetene med kranbil og Manitou. Ombygning av leiligheter vil foregå mandag til fredag 08:00-19:00.

Det er ikke arbeider der i påskeuken (uke16) og heller ikke i siste del av fellesferien (uke 29 og 30).

I juni overleveres alle de 60 stk leilighetene på nedsiden av gangveien, hus D-H.

Brakkeriggen vil etter hvert minke noe i størrelse, men bli stående der den står til arbeidene i hus C er helt ferdige rundt sept/okt 2019.

Midlertidig gangvei mellom trafokiosk og Liakollveien 24 vil bli fjernet og omgjort til opprinnelig stand i mai. Resterende av den midlertidige gangveien ned til Rosenholm stasjon, vil bli fjernet i sin helhet etter gangveien gjennom prosjektet er ferdig asfaltert i august. Før gangveien er asfaltert vil den ikke være åpen for gjennomgang.

Onsdag, 13.02.2019, vil AF sette i gang med gravearbeider rundt eksisterende trafo. AF kommer til å bruke minigraver for å ikke stenge av gangtrafikk. På torsdag skal området mellom Rosenholm B2 og B3 ferdigstilles, som betyr at midlertidig gangveien (som den er nå) vil legges om til slik det var før – med trase på nordside av trafo.

AF håper at de klarer å utføre alt på torsdag og får satt gangveien tilbake innen fredagsmorgen. I verste fall blir det dog ikke satt tilbake før mandag.

Adventstiden er en hyggelig periode. Lys, pynt og hyggelige timer med familie og venner preger aktivitetene. De minste starter åpningen av sine adventskalendere, og forventningene stiger for hver dag og luke som åpnes frem mot juleaften. I Liakollen og Høgåsen er det en tradisjon at vi tenner julegrana på lekeplassen første søndag i advent, og vi markerer dette på vår vanlige måte også i år – søndag 2. desember ca. klokka 17.00.

På lekeplassen tennes julegrana, og vi serverer gløgg og pepperkaker til alle som ønsker. Kanskje kommer til og med nissen? 🙂

Vi ønsker velkommen til en hyggelig samling!
Styret i Liakollen og Høgåsen borettslag

Vi vil gjerne sende en kort oppdatering ang. forskjellige arbeider som ble gjennomført i løpet av høsten – og beklager samtidig at vi ikke alltid klarte å informere godt nok om igangsettelse og tidsplaner.

Maling av boddører:
Styret har besluttet at de boddørene som var i dårlig forfatning skulle males i løpet av høsten. Disse er nå malt og noen er også limt sammen slik at de skal holde flere år til.

Drenering foran husene nr. 74 – 84:
Det var nødvendig å forbedre drenering slik at vi skal unngå fukt i husene nr. 74 – 84. Arbeidene var planlagt igangsatt i uke 41, men på grunn av sykdom tok det litt lengre enn forventet å sluttføre arbeidene. I tillegg måtte håndverkerne også bruke minst en søndag for å bli ferdig.

Radonmåling:
Som informert tidligere har vi fått resultater over grenseverdiene knyttet til 3 leiligheter i borettslaget. Nødvendig utbedring for reduksjon av radon-belastningen er igangsatt.

I vinter 2017/2018 ble det foretatt radonmålinger i en leilighet på bakkenivå (A eller B) i hver enkelt blokk. Det ble påvist verdier over grensenivåene i bodene i 3 leiligheter. Tiltak for utbedring i de berørte leilighetene er allerede satt i gang.

« Forrige sideNeste side »