Midlertidig gangvei ned til Rosenholm stasjon er ikke ferdig opparbeidet. Det vil bli noe anleggstrafikk på gang- og sykkelvei som holdes åpen inntil videre. Anleggsarbeidere skal ta hensyn, og ber alle myke trafikanter også om å være observante.

Utbyggeren vil skilte og sende ut ny naboinformasjon når gang- sykkelveien stenges.

Det vil for øvrig ikke være arbeider på byggeplassen i uke 15.

Sprengningsarbeider starter tidlig april. Med forbehold om tidsforskyvninger, vil sprengningsarbeidene foregå ut juni 2017.

Det etableres evakueringssone som avsperres før sprengning der det kan komme stein/ fliser. Det settes ut poster som sørger for at ingen kommer innenfor disse sonene. Umiddelbart før sprengning varsles sprengningen med sirene med korte støt. Etter sprengning varsles faren over med 1 langt støt.

Multiconsult kontakter aktuelle naboer for utplassering av rystelsesmålere og videoregistrering.

Arbeidstid i grunnarbeidsfasen er:

  • Mandag til Torsdag 07.00 – 20.00
  • Fredag 07.00 – 16.00

Arbeidstiden for støyende arbeider følger Statens retningslinjer om støyende arbeider.

Brakkeriggen skal heises på plass i uke 13. Det vil bli benyttet en relativt stor mobilkran i forbindelse med dette.
Før brakkeriggen kommer må vi grave bort/flate ut noe av gress-trekanten der mobilkran skal stå.

Vi skal også grave en grøft fra trafostasjonen ned til den nye gang- og sykkelvegen.

I forbindelse med forestående grunnarbeider for ovennevnte prosjekt, er Multiconsult engasjert av OBOS sin totalentreprenør til å foreta en bygningsbesiktigelse av nabobebyggelsen.

Besiktigelsen består i å registrere eksisterende skader som riss, sprekker eller andre mangler innvendig og utvendig før arbeidene igangsettes (teknisk filming). Besiktigelsen registreres ved hjelp av digital video. Videoopptakene blir for ettertiden lagret på en forsvarlig måte med sikring mot både brann og innbrudd. Opptakene blir bare benyttet i de tilfeller der eier mener at det er oppstått skade på eiendommen.

Det er ikke helt avklart når besiktigelsen vil skje, men sannsynligvis i uke 12 eller uke 13.

De som ønsker at OBOS skal besikte sin leilighet kan sende en e-mail i løpet av uke 10 på e-mailadresse: Oddvar.reiten@obos.no

Link til informasjonsbrev fra OBOS: Varsel om bygningsbesiktigelse

 

OBOS Nye Hjem AS vil informere om at bygging av Rosenholm BRL vil snart starte.

Arbeidet vil starte for fullt f.o.m mandag 3. april 2017.

Før dette vil det bli forberedende arbeider som bl.a :

  • Byggeplassgjerde rundt byggeplassen (se skisse)
  • Tilstandskontroll (videofilming av utvalgte leiligheter og fellesareal)
  • Midlertidig gangvei til Rosenholm stasjon
  • Brakkerigg som monteres på lekeplass ved Krummedike BRL
  • Rensk av byggetomt

Vi vil gi nærmere info om sprengningsarbeider i god tid før dette arbeidet starter opp.

Innflytting av de nye 120 leilighetene planlegges innen sommer 2019.

(mer…)

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø har satt opp en turnusordning for borettslag og sameier i Holmlia for natteravning i vårt nærmiljø.

Høgåsen Borettslag er satt opp for natteravning fredag, 17.02.2017, Holmlia Frivillighetssentralen, oppmøte 20:30.

Vandringen går fra Frivillighetssentralens lokaler i Hallagerbakken 26 hver fredag klokka 21.00 til ca. 00.30. Det vil alltid være en fast nattravn på gruppene og det går alltid tre i følge. Natteravn-gruppene forsøker så dekke ungdomsklubbene på Åsbråten og i Prinsdal, skolens samlingsplasser samt Holmlia buss- og togstasjon. For å klare å dekke hele Holmlia området må det være flere natteravn-grupper på vandring hver fredagskveld. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø har stor tro på at dette har en forebyggede effekt. De som går natteravn opplever Holmlia som en trygg plass, noe vi alle ønsker skal fortsette.

Mer informasjon finner dere her: http://stiftelsenholmlia.no/frivillighetssentralen/natteravnene/

Alle som stiller opp som natteravn før informasjon av kveldens gruppeleder og får utlevert vest med nattravnenes logo. Alle som går natteravn er forsikret i Tryg Forsikring.

Vi håper at noen beboere i borettslaget har lyst til å stille opp som natteravn.

« Forrige sideNeste side »