- Høgåsen Borettslag - http://www.hogasenborettslag.no -

Planlagt radonmåling i alle underetasjene

Skrevet av Silke Øverby den 17. september, 2019 @ 21:51 i Drift, Informasjon.

grunn av veldig avvikende måleresultater så har styret bestemt seg for å foreta enda en måling av radon i underetasjene på alle husene i  Høgåsen borettslag. Det vil si at  det blir lagt ut sporfilm i alle A og B -leiligheter i løpet av oktober.

Sporfilmene skal ligge ute i minimum 2 måneder og det er meget viktig at de ikke flyttes på i måleperioden. Når styret har mottatt rapporten fra Radonor så vil styret ta en avgjørelse på hva slags tiltak som eventuelt skal igangsettes.


Artikkel skrevet ut fra Høgåsen Borettslag: http://www.hogasenborettslag.no

URL til artikkel: http://www.hogasenborettslag.no/?p=1151

Klikk her for å skrive ut.