- Høgåsen Borettslag - http://www.hogasenborettslag.no -

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

Skrevet av Silke Øverby den 7. desember, 2019 @ 13:06 i Informasjon.

I forbindelse med at Høgåsen borettslag har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss torsdag 19. desember
mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Mandag 06. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no 


Artikkel skrevet ut fra Høgåsen Borettslag: http://www.hogasenborettslag.no

URL til artikkel: http://www.hogasenborettslag.no/?p=1180

Klikk her for å skrive ut.